Rännö fiskevårdsområde

I Mellantjärnen finns en funktionshinderanpassad brygga i sjöns norra ände invid vägen.

Läs mer om Rännö fiskevårdsområde.