Lidens nedre fiskevårdsområde

Dacksjötjärnen är funktionshinderanpassad och lättillgänglig för dig med rörelsehinder eller som har barnvagn med.

Läs mer om Lidens Nedre fiskevårdsområde