Lidens nedre fiskevårdsområde

Dacksjötjärnen Put och Take är anpassad och lättillgänglig för dig med rörelsehinder eller som har barnvagn med.

Läs mer om Lidens Nedre fiskevårdsområde