Bergeforsfisket

Funktionshinderanpassad fiskeplats finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Läs mer om Bergeforsfiskets fiskeområde.