Bergeforsfisket

Handikappfiskeplats finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Bergeforsfisket