Bergeforsfisket

Lättillgänglig fiskeplats finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Till Bergeforsfiskets hemsida