Lövåstjärn

Lövåstjärn är en idylliskt belägen skogstjärn som är 8,7 ha i storlek innefattande en liten del c:a 0,7 ha ”egen tjärn” som förbinds via en kanal, avvattningen sker till Navarn som är en större insjö med c:a 50 st öar.

Fisket i Lövåstjärn är utbyggt med kringservice och drivs av Entré Trading, Sweden.

Fiskarterna är Hornavanröding, regnbåge samt en liten stam av öring.
Regnbåge finns upp till 5-6 kg. Hornavanröding 2,5-3 kg.
Finns även en liten kvarvarande stam av både mört och abborre i vattnet p.g.a. att vattnet inte är rotenonbehandlat.
Väl uppröjda gångstigar löper utmed tjärnen med bra platser för flugfiske.
Andra fiskemetoder är spinn/haspel/pimpelfiske.
Fiskevärd är obligatoriskt vid fiske/arrangemang vid Lövåstjärn.
Arrangemang kring fisket anordnas, allt enligt kunds begäran.
Vindskydd med anordnad eldstad finns.
Väl mött i ”Naturliga uppolevelser i naturlig miljö”, för information Entré Trading, Sweden

Blogg: entretrading.com
Email: r.h@entretrading.com
Mobil: 070-2221979
Roland Hultman

Entré Trading