Lövåstjärn

Lövåstjärn är en idylliskt belägen skogstjärn som är 8,7 hektar i storlek innefattande en liten del på cirka 0,7 hektar ”egen tjärn” som förbinds via en kanal, avvattningen sker till Navarn som är en större insjö med cirka 50 stycken öar. Fisket i Lövåstjärn är utbyggt med kringservice och drivs av Entré Trading.

Förutsättningar
Fiskarterna är Hornavanröding, regnbåge samt en liten stam av öring. Regnbåge finns upp till 5-6 kilo. Hornavanröding 2,5-3 kilo. Finns även en liten kvarvarande stam av både mört och abborre i vattnet på grund av att vattnet inte är rotenonbehandlat. Väl uppröjda gångstigar löper utmed tjärnen med bra platser för flugfiske. Andra fiskemetoder är spinn/haspel/pimpelfiske.

Fiskevärd
Fiskevärd är obligatoriskt vid fiske/arrangemang vid Lövåstjärn. Arrangemang kring fisket anordnas, allt enligt kunds begäran. Vindskydd med anordnad eldstad finns. Väl mött i ”Naturliga upplevelser i naturlig miljö”.

Kontakt
Roland Hultman
Blogg: Entré Trading
Email: r.h@entretrading.com
Mobil: 070-222 19 79