Företagsfiske i Lill-Järptjärnen

Lilljärptjärn är en vacker liten tjärn på 4,5 ha med väl utbyggd kringservice. Fiskarterna är hornavanröding och regnbåge mellan 0,5 och 5 kg.

Tjärnen är belägen i Österström inom Holms fiskevårdsområde.

Kringarrangemang som mat, tävlingar och lekar erbjuds och offereras i samband med fisket. Här finns kåta med eldstad och matplats för 30 personer, toalett, ved, vedbod, vindskydd, bord runt tjärnen och spänger att gå på vid blöta partier.

För information och bokning kontakta Entré Trading, Roland Hultman tel. 070-2221979.

Entré Trading