Djupkartor

Här hittar du länkar till djupkartor för de sjöar som är lodade, men saknar organiserad förvaltning. De sjöar som är lodade och har organiserad förvaltning hittar du genom att först klicka på Fiskeområden. Under det valda fiskeområdet finns det sedan en rubrik döpt djupkartor där du finner de sjöar som är lodade inom området. Saknas rubriken finns det inga lodkartor framtagna för det fiskeområdet.

Bjässjön1
Bjässjön2
Bäckstjärnen
Djupsjön
Gudmundtjärnen
Gårdtjärnen
Huljesjön1
Huljesjön2
Kroksjön
Kroksjön
Lill-Mosjön
Lill-Stenbiten
Nedansjötjärnen
Nedre Örasjön
Nässjön
Rönnsjön
Spiggsjön
Stor-Mosjön
Stor-Myckelsjön
Storsjön o Lillsjön
Stor-Stenbiten
Stor-Vallsjön1
Stor-Vallsjön2
Stor-Vallsjön3
Stor-Vallsjön4
Svedjetjärnen
Vågsjön
Väster- Lövsjön
Övre Örasjön