Marmen-Långsjöns fiskevårdsområde

I både Marmen och Långsjön är det låga stränder, vägar finns nära och i vissa fall går de ända ner till vattnet. Detta gör att isättning av mindre båtar går bra, på vissa ställen går det även att använda trailer.

Läs mer om Marmen-Långsjöns fiskevårdsområde.