Hullsjöns fiskevårdsområde

En båtramp finns vid norra delen av Stor-Hullsjön, se karta över Hullsjöns fiskeområde.