Bergeforsfisket

Vid Indalsälven finns flera platser som är lämpliga för sjösättning av båt.
Se mer information under Bergeforsfisket