Attmars fiskevårdsområde

Det finns båtramper i Vikarn, Marmen, Lindsjön och Gryttjen, se karta över Attmars fiskevårdsområde.