Rapportera fångst

Alla fiskar som fångas i Nedre Ljungan ska rapporteras via formuläret. Observera att uppgift om namn är frivilligt och att om du skriver in ditt namn så samtycker du till att uppgiften lagras och att namnet publiceras i fångststatistik på fiskeisundsvall.se. Om du inte vill uppge namn måste du ange ditt fiskekortnummer för att fiskevärdarna ska kunna kontrollera att fångstrapportering skett, vilket är obligatoriskt enligt fiskebestämmelserna.

Fält markerade med asterix (*) är obligatoriska.

Anges i gram

Anges i cm