Nedre Ljungans Sportfiske

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och omfattar fisket i Ljungan från Viforsen till havet. Detta är Nedre Ljungans Sportfiskes officiella webbplats där vi kommer informera om fiskeregler och annat som våra gäster måste känna till.

Fishing regulations Nedre Ljungans Sportfiske (Lower Ljungan Fishery) 2019 
The fishing licence is valid for angling (sport fishing) in river Ljungan with one rod from Viforsen (downstream the power plant) to the outlet in the sea (both sides of the river).

These fishing methods/fishing gear are allowed
Spinning with artificial lures and floats with maximum 3 flies
Fly fishing with fly rod and fly
Bait fishing with float and worms/maggots
Ice fishing or jig fishing from boat with artificial lures and worms/maggots
Single hooks and treble hooks artificial lures maximum gap 13 mm
Single hooks 13 mm, double hooks and treble hooks fly maximum 9 mm
All other fishing gear, lures  and baits are forbidden
All types of sinkers are forbidden
All lures containing lead are forbidden

Minimum size
Sea trout 50 cm
Grayling 30 cm

Maximum size
Grayling 40 cm

Closed season
Salmon from 1/1 to 31/12 (forbidden whole year)
Grayling from 15/3 to 15/5
All fishing is forbidden from 1/6 to 15/11 with exception of fishing for grayling, whitefish, pearch and coarse fish from 1/6 to 14/10. Fishing for these species is only allowed with fly rod maximum weight 6 and 10 feet long and spinning rod with float with maximum 3 flies. Only flies for grayling maximum size 10 without barb is allowed. Maximum thickness of leader is 0,20 mm. All fishing is forbidden from 1/1 to 28/2 with exception of ice fishing or jig fishing for whitefish.

Catch limits
Sea trout with adipose fin (wild sea trout) shall be released
Bag limit 2 sea trout per 24 hours (without adipose fin)
Bag limit 2 grayling per 24 hours

Boat fishing
Fishing from anchored boat is allowed from Viforsen to 100 meters upstream Grenforsen and from Västboforsen to 100 meters upstream old E4 bridge and from the last rapids to the outlet in the sea
No other boat fishing is allowed

Other
If more than one fisherman is at the same place movable fishing should be practiced
Foul fishing is forbidden
Fish which is not hooked in the mouth shall be released
Littering is forbidden
Fishing regulations can be changed under the season
Fishing licence is personal and can´t be used by another person
It is mandatory to report catchment of salmon and seatrout to www.fiskeisundsvall.se within 48 hours. Place of catchment is mandatory. This also applies to released fish
Report your catch
Breach of rules can lead to a fine of SEK 1000 and the fishing licence can be forfeited and the fisherman suspended from fishing
Kids and youth under 18 years of age can fish for free without licence.

Villkor
Årkortet gäller ”datum till datum”. Ex vis om du köper ett kort som börjar gälla 1/5 2015 gäller den till och med den 30/4 2016. Veckokortet är ett sjudagarskort, gäller alltså en vecka oavsett vilken veckodag som är första giltighetsdag. Dagkortet gäller 24 timmar från första timmen den börjar att gälla. Fiskekorten gäller från Viforsens kraftverk till mynningen i havet. Kortet kan förverkas om kortinnehavaren ej följer reglerna. Kortinnehavaren får ej tillbaka betalningen för kortet om reglerna ändras.

Fiskekortspriser 

Nedre Ljungans Sportfiske via iFiske

Fiskekortförsäljare
Fiskekort säljs endast via internet och sms genom iFiske samt av Allsta fiskecamp, 070-3264208.

Nedre Ljungans Sportfiske via iFiske

Fångstrapportering av havsöring och lax i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning skall en beräknad vikt anges. Längden på fisken kan du mäta upp på spöet vid återutsättning. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Vi i förvaltningsgruppen vill också att du skriver in hela ditt namn, telefonnummer och emailadress i rapporten. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst.
Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bl a genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas.
Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket.
Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:
Återutsättning (catch and release)
Längd/vikt relation

Rapportera din fångst

Statistik över rapporterade fiskar

Göran Hultgrens hemsida med information om fiskeplatser, fiskeregler, vattenföring och vattentemperaturer, länkar, viktberäkning av c&r fångst m.m. Klicka på länken nedan.

Flugfiske i Nedre Ljungan

Statkraft redovisar vattenflödet vid Viforsens kraftverk.
Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 m3/s, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också.
Medelvattenföringen över året är 127 m3/s.

Vattenflödet i Viforsen

Fiskevårdsområdena har gemensamt beslutat om förvaltningsgruppen. Gruppen har delegation från fiskevårdsområdena att i samråd med dessa verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service. Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring etc, som redovisas till respektive styrelse för slutligt fastställande på respektive fiskevårdsområdes årsstämma.

Nedre Ljungans Sportfiske c/o Kenneth Ottosson, Omegalax, Vivstavarvsvägen 24, 861 33 Timrå
070-6078422, kenneth.ottosson@hush.se
Leo Oras 072-5282732  leooras@gmail.com
Kenneth Johansson 070-2884692  kenneth.l.johansson@afconsult.com

Det finns även en Facebookgrupp för Nedre Ljungans Sportfiske