Nedre Ljungans Sportfiske

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening och omfattar fisket i Ljungan från Viforsen till havet. Detta är Nedre Ljungans Sportfiskes officiella webbplats där vi kommer informera om fiskeregler och annat som våra gäster måste känna till.

Klicka på länken nedan för aktuella fiskeregler.

Regler Nedre Ljungans Sportfiske

Fiskekort säljs endast via internet genom iFiske. Klicka på länken nedan för köp av fiskekort.

Fiskekort iFiske

Fångstrapportering av lax och havsöring i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning är det tillräckligt att uppskatta längd och vikt. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. Fångstrapporteringen hanteras via iFiske.

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bland annat genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket.

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:

Återutsättning (catch and release)

Längd/vikt relation

Rapportera din fångst

Statistik över rapporterade fiskar

Flugfiske

Göran Hultgrens hemsida med information om fiskeplatser, fiskeregler, vattenföring och vattentemperaturer, länkar, viktberäkning av c&r fångst med mera. Klicka på länken nedan.

Flugfiske i Nedre Ljungan

Statkraft redovisar vattenflödet vid Viforsens kraftverk. Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 kubikmeter per sekund, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också. Medelvattenföringen över året är 127 kubikmeter per sekund.

Vattenflödet i Viforsen

Kontakt

Fiskevårdsområdet har beslutat att förvalta fisket med hjälp av en förvaltningsgrupp. Gruppen har delegation från fiskevårdsområdet att i samråd verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service. Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring med mera, som redovisas till styrelsen för slutligt fastställande på fiskevårdsområdets årsstämma.

Nedre Ljungans Sportfiske c/o Kenneth Ottosson,
Omegalax, Vivstavarvsvägen 24, 861 33 Timrå
Telefon: 070-607 84 22
kenneth.ottosson@hush.se

Leo Oras 072-528 27 32 
leooras@gmail.com

Kenneth Johansson 070-288 46 92
kenneth.l.johansson@afconsult.com

Det finns även en Facebookgrupp för Nedre Ljungans Sportfiske