Rännö fvo

Rännö fiskevårdsområde är beläget väster om Matfors och omfattar vattensystemet: Svarttjärn, Orrahålet, Skäftestjärn, Översttjärn, Mellantjärn samt Rännöån och Väster Rännöbodsjön. Mittnordenleden går genom hela fiskevårdsområdet och ansluter till fiskevatten på vissa ställen. I Mellantjärnen finns också en funktionshinderanpassad brygga..

I Matfors centrum finns det mesta i affärsväg bland annat livsmedel och bensin.

Fiskekort
Dannes Kiosk, Matfors 060-211 09
Hans Nordell, Rännö 060-225 23
Lars Carlsson, Rännö 060-200 60
Per-Ivar Nordell, Rännö
Preem, Matfors 060-203 75

Fiskeregler
Fisket upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Ungdom under 16 år fiskar gratis. Endast fiske med spö är tillåtet, 1 spö per fiskekort alternativt 1 spö per fiskare under 18 år. Minimimått på ädelfisk är 25 centimeter.

Fisket
I de tre tjärnarna Svarttjärn, Orrahålet och Skäftestjärn inplanteras årligen öring och röding. På vissa ställen i vattensystemet finns öring av bra storlek. Översttjärn och Mellantjärn har blandat bestånd av gädda och abborre. Inkomsten från försålda fiskekort går till utsättning av fisk samt andra fiskevårdande åtgärder. I Mellantjärnen finns en funktionshinderanpassad brygga i sjöns norra ände invid vägen.

Kontakt
Mattias Carlsson
Rännö FVO
Rännö 121
864 91 Matfors
Tel 060-244 77

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Rännö fvo