Sidsjön

Sidsjön ligger endast ett par kilometer från Sundsvalls centrum och är lättillgängligt. Hit går skidspår och runt sjön finns ett upplyst elljusspår. Fisket upplåts gratis i kommunens regi. Syftet är i första hand att locka ungdomar till att bli intresserade av sportfiske. Tanken är att ungdomar i sportfisket skall hitta en meningsfull fritid som ger spänning, rekreation, kunskaper om natur och miljö samt gemenskap.

Servicen är väl utbyggd med ett stort antal kastbryggor, varav en är handikappanpassad samt vindskydd och grillplatser. En promenadväg går runt hela sjön.

Sundsvalls sportfiskeklubb genomför årliga arrangemang med syfte att populärisera sportfisket. Aktiviteter förekommer vid sportlov och friluftsdagar.

Fiskeregler
Endast sportfiske med ett spö/fiskare får användas. Användning av båt är ej tillåten. Flytringsfiske är tillåtet. Det är tillåtet att ta upp max 3 laxfiskar/dygn.

Det är endast tillåtet att elda på anvisade platser och det är självklart inte tillåtet att skräpa ned.

Fisket
Sidsjön upplåts gratis för fiske. I sjön finns inplanterad regnbåge och röding i fångstbar storlek men också abborre och gädda. Kastbryggor finns placerade runt hela sjön, dessutom finns en handikappanpassad kastbrygga vid Dalstugan i sjöns östra ände.

Handikappanpassat
I Sidsjön är fisket gratis och det går en upplyst motionsslinga nära vattnet hela vägen runt sjön. Vid Dalstugan (vid liften) finns en handikappanpassad brygga.

Matservering
I Dalstugan finns servering.

Kontakt
Sundsvalls Sportfiskeklubb
Box 82
851 02 Sundsvall
Klicka på länk till hemsidan för ytterligare information.

Sundsvalls Sportfiskeklubb

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Sidsjön