Bergeforsfisket

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen i havet.

Karta finns på fiskekortens baksida samt tillhandahålles av fiskekortsförsäljare.

Området förbättras succesivt betr. serviceanordningar för allmänheten. Lämpligt som representationsfiske även för företag. Rikligt med lax och havsöring (kompensationsodling för Indalsälven) Övriga arter naturproducerande.

Apotek, Bensin, Bank, Karta, Kiosk, Livsmedel, Post, Fiskeshop, Bilväg med P-platser till hela området.

Klicka på länken nedan för att komma till Bergeforsfiskets hemsida.

Bergeforsfisket

Fiskekort
Vi hänvisar till Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information. Klicka på länk nedan.

Bergeforsfisket

Fiskeregler
Vi hänvisar till Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information. Klicka på länk nedan.

Bergeforsfisket

Fisket
Fiskeområdet i Indalsälven ca 8km nedströms Bergeforsens kraftverk. Indelat i tre zoner. Zon 1 & 2 (strömfisket) och zon 3 (Deltafisket). Strömfisket med begränsat antal platser är öppet under isfria tiden. Endast dagkort (0730-1800) eller Nattkort (1830-0700). Deltafisket med obegränsat antal platser öppet hela året, års- eller dygnskort. Båtfiske endast zon 2 och zon3

Harr [2] Sik [2] Abborre [2] Gädda [2] Lake [2] Havsöring [3] Lax [3] (Siffran inom parantes anger förekomst – 3 riklig, 2 ordinär, 1 sparsam)

Sportfisket är främst inriktat på:
lax, havsöring, sik, harr

Största fisk:
Lax 24.2 Havsöring 9.1 Harr 1.8

Fiskemetoder:
Spin, Haspel, Fluga, Pimpel, Trolling,

Fiskesäsong:
Vår/försommar, Sensommar/höst, Vinter/vårvinter

Bästa fisketider:
Havsöring: april (pimpling) maj (drag) sept-okt (drag, fluga) Lax: juli-okt (drag, fluga) Harr: juni-sept (fluga, spinnare) Sik: april (pimpling) sept-okt (bottenmete, maggot)

Fiskeinformation
Broschyr och fiskekarta.

(kan beställas på telefon: 070-2945151)

Fisketips
För öringsfisket: maj (drag, spinnare) sept-okt (drag, fluga, spinnfluga) För laxfisket: juli-okt (drag, fluga, spinnfluga) För sikfisket: okt-nov (spinnfiske, bottenmete, maggot) mars-apr (pimpling,maggot) För harrfisket: Hela säsongen (fluga, spinnare, drag)

Båtramper
Vid Indalsälven finns flera platser som är lämpliga för sjösättning av båt.

Handikappanpassat
Handikappfiskeplats finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Kontakt
Arne Perming
Sportfiskekontoret
070-2945151