Bergeforsfisket

Sportfiskeområdet omfattar nedersta delen av Indalsälven, från förbudsgränsen nedströms Bergeforsens kraftverk till älvmynningen i havet. Karta över området finns på fiskekortens baksida samt tillhandahålles av fiskekortsförsäljare.

Området förbättras succesivt gällande serviceanordningar för allmänheten. Lämpar sig bra som representationsfiske för företag. I fiskevårdsområdet finns det rikligt med lax och havsöring (kompensationsodling för Indalsälven), övriga arter naturproducerande.

I närområdet finner du apotek, bensin, bank, karta, kiosk och livsmedel samt en bilväg med P-platser till hela området.

Bergeforsfiskets hemsida

Se Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information kring försäljningsställen och priser.

Se Bergeforsfiskets hemsida för detaljerad information.

Fiskeområdet i Indalsälven på cirka 8 kilometer nedströms Bergeforsens kraftverk är indelat i tre zoner. Zon 1 & 2 (strömfisket) och zon 3 (Deltafisket). Strömfisket har begränsad försäljning av fiskekort under den isfria tiden. Endast dagkort (0730-1800) eller nattkort (1830-0700). Deltafisket har obegränsad försäljning av fiskekort och öppet hela året, års- eller dygnskort. Båtfiske endast zon 2 och zon 3.

Harr [2] Sik [2] Abborre [2] Gädda [2] Lake [2] Havsöring [3] Lax [3] (Siffran inom parentes anger förekomst – 3 riklig, 2 ordinär, 1 sparsam)

Sportfisket är främst inriktat på:
lax, havsöring, sik och harr

Största fisk:

Lax på 24.2 kilo Havsöring på 9.1 kilo och Harr på 1.8 kilo.

Fiskemetoder:

Spin, Haspel, Fluga, Pimpel, Trolling,

Fiskesäsong:

Vår/försommar, Sensommar/höst, Vinter/vårvinter

Bästa fisketider:

  • Havsöring: april (pimpling) maj (drag) september-oktober (drag, fluga)
  • Lax: juli-oktober (drag, fluga)
  • Harr: juni-september (fluga, spinnare)
  • Sik: april (pimpling) september-oktober (bottenmete, maggot)

Fiskeinformation i form av broschyr och fiskekarta kan beställas på telefon: 070-294 51 51.

Fisketips:

  • För öringsfisket: maj (drag, spinnare) september-oktober (drag, fluga, spinnfluga)
  • För laxfisket: juli-oktober (drag, fluga, spinnfluga)
  • För sikfisket: oktober-november (spinnfiske, bottenmete, maggot) mars-april (pimpling,maggot)
  • För harrfisket: Hela säsongen (fluga, spinnare, drag)

Vid Indalsälven finns flera platser som är lämpliga för sjösättning av båt.

Det finns en fiskeplats anpassad för funktionshinder finns på älvens norra sida vid Forsmon.

Kontakt

Bergeforsfisket
Annelie Hamrin
Torbjörn Hamrin
070-3812400
Bergeforsfiskets hemsida
Mail: info@bergeforsfisket.com