Ljustorpsåns fvo

Ljustorpsåns fiskevårdsområde är ett naturskönt område med både sjöar och strömmande vatten.

För mer information, besök fiskevårdsområdets hemsida genom att klicka på länken nedan.

Ljustorpsfisket

Fiskekort
Fiskekort säljs endast via internet, klick på länken nedan.

Ljustorpsåns fvo

Fiskeregler
Generella regler:
Fiskekorten är personliga och får ej överlåtas
Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis
Fiske får endast utövas för eget behov och sportfiskeredskap
Ett spö per fiskare fört för hand. Latmete är ej tillåtet
Fiske från båt förbjudet utom i Aspen, Stavretjärn och Röjesjön
Antalet ädelfiskar är begränsat till 3 per kort och dygn
I övriga vatten utom åarna gäller 30 cm minimimått för ädelfisk
Vid mete ska hullinglös krok användas

Ljustorpsån och Mjällån
Gällande minimimått: öring 40 cm, harr 35 cm och lax 50 cm
Lax och öring fredade 15/9-14/10 (gäller även åarnas biflöden)
Harr fredad under maj månad
Endast flugfiske tillåtet 1/9-31/12

Fisket
Fiskevård bedrivs kontinuerligt med utsättning av öring och regnbåge. I de båda vattendragen Ljustorpsån och Mjällån har biotopvårdsåtgärder genomförts. Ljustorpsåns och Mjällån är kända för sitt goda fiske efter havsöring och harr. Bästa havsöringsfisket är på våren när smältvattnet börjat sjunka undan och temperaturen ökar. Höstfisket efter fredningstiden kan också vara bra om förhållandena medger fiske, d.v.s. om det inte är alltför kallt så att vattendragen börjat frysa.

Djupkartor
Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på länken för aktuell sjö.
Lill-Snägden

Kontakt
Mats-Ingvar Perälä
Ljustorpsåns FVO
Mellberg 123
861 93 Ljustorp
Tel 070-6054182
perala@me.com

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Ljustorpsåns fvo