Holms fvo

Holms fiskevårdsområde ligger 45 km nordväst om Sundsvall. Området är rikt på sjöar och vattendrag med ett variationsrikt fiske sommar som vinter. Här finns öring, röding, sik, regnbåge, abborre och gädda.

Storjärptjärn och Lilljärptjärn stängda 1/4- 31/5 2019.
Datumen är preliminära och anpassas efter vädret.

På Sandnäsets camping finns campingstugor och husvagnsplatser. För mer information besök hembygdsföreningens hemsida Holmbygden.

Fiskekortspriser 2018
För allt fiske krävs fiskekort och upplåtes till allmänheten enligt följande regler:

För Hästjärn och Lövåstjärn gäller särskild upplåtelse av andra entreprenörer.

I Lilljärptjärn uthyres fisket till företag, konferensgrupper och privata arrangemang.
Guide skall medverka vid arrangemang. Bokning via Entré trading/Roland Hultman 070-2221979.

I Storjärptjärn gäller särskilda regler: dygnskort 120 kr

För övriga fiskevårdsområdet gäller följande: årskort 200 kr, veckokort 120 kr, dygnskort 60 kr

Trolling 4 beten/10 beten: årskort 500 kr/1500 kr, 3 dygnskort (10 beten) 500 kr, dygnskort 100 kr/250 kr

Fiskekort kan köpas via: Swish nummer 123 442 59 14. Kom ihåg att notera vilket kort ni köper.
Internet Visit Sundsvall
Fiskekort kan även köpas hos flera av våra styrelseledamöter

Gruppkort till föreningar vid pimpeltävlingar och liknande arrangemang. Dessa kort säljs endast genom styrelsen.

Fiskeregler 2018

Regler Öringfiske i Holmsjön: Max. 1st öring/pers./dag. Öring mindre än 50 cm sätts åter.
Trollingkort två alternativ gäller, högst 4 resp 10 st beten/kort och båt oavsett antalet fiskare.

Till ortsbo räknas person mantalsskriven inom fiskevårdsområdets gränser.

Ungdom under 16 år fiskar gratis med handredskap. Gäller ej Järptjärnarna.

För fiske med spö gäller 1 spö per fiskekort alt. 1 spö per fiskare under 16 år.

Spöfiske är även tillåtet på Leringens FVO i Holmsjön, väster om Sandnäsbron enligt särskild överenskommelse mellan fiskevårdsområden.

Fiske med handredskap och angling är tillåtet inom fiskevårdsområdet.

Kräftfiske är förbjudet, men reglerat provfiske utförs. Intresserade kontakta Keith Sahlin 070-374 10 35.

Fiske med ryssjor, utter och mjärdar är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor.

Nätfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor. Nätfiske är maximerat till 3 nät eller 100 meter.
Alla utsatta fiskeredskap skall vara utmärkta med väl synliga bojar samt märkta med namn och telefonnummer.
Fiskerättsägare äger rätt att nätfiska inom eget skifteslag. Ortsbor får nätfiska inom det skifteslag personen är mantalsskriven.

I Holmsjön och Fagervikssjön är nätfisket begränsat till perioden 1 maj – 15 september. Fiske efter siklöja med siklöjnät tillåtet efter 15 september. Antal nät och meter lika som övrigt nätfiske.

Nätfiske är förbjudet i samtliga åar och bäckar samt inom en radie av 300 meter från dessa in- och utlopp.

Fisket
Holmsjön är ett klassiskt öringvatten i nedre delen av Gimåns vattensystem. På en lyckad fisketur kan du dra upp en öring på 3-5 kg. Fisket bedrivs i huvudsak som trolling/dragrodd.

I Storjärptjärn kan du lösa ett särskilt dagkort och fiska fjällröding och öring. Se information nedan.

Lilljärptjärn erbjuder ett mycket exklusivt fiske för företag och grupper och bokas genom Entré Trading/Roland Hultman. Se information nedan.

Även Navarn har gjort sig känd bland sportfiskare bl.a. för den fina siken som finns här.

Båtuthyrning finns i Österström (Jan Strömberg) och Loviken (Stefan Maina).

Stor-Järptjärnen
Stor-Järptjärnen är ett 18,2 ha stort röding- och öringvatten som ligger ca. 6 km från Österström. Fisket hålls öppet sommar och vinter, stängs endast under tjällossningsperioden fram tom.31/5 årligen. Vinterfisket efter fjällröding är det som lockar flest fiskare men man får även mycket fin öring sommartid. Här finns vedbod med ved, vindskydd och kastbryggor.

Fiskeregler Storjärptjärn 2018
Fisket ska bedrivas med sportfiskeredskap (1 spö per person/kort fört från hand).
Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar på målsmans tillstånd/kvot.
Fiskekort i Storjärptjärn gäller ej i övriga fiskevårdsområdet.
Fiskekortet är personligt och ska vid anfodran uppvisas.
Ingen form av flytetyg får användas.
Majs som bete är ej tillåtet, ej heller någon form av pellets eller mäskning.
Max 5 fiskar/betalande fiskare, fångad fisk under 30 cm ska återutsättas.

Husvagnar, husbilar och husbussar får ej uppställas för övernattning vid fiskebesök.

Fiskekort endast dygnskort 120 kr.

Fiskekort kan köpas via: Swish nummer 123 442 59 14. Kom ihåg att notera vilket kort ni köper.
Internet Visit Sundsvall
Fiskekort kan även köpas hos flera av våra styrelseledamöter

Företagsfiske/privata arrangemang Lill-Järptjärnen
Lill-Järptjärnen är en vacker liten tjärn på 4,5 ha med väl utbyggd kringservice. Fiskarterna är hornavanröding och regnbåge mellan 0,5 och 5 kg.

Tjärnen är belägen i Österström inom Holms fiskevårdsområde.

Kringarrangemang som mat, tävlingar och lekar erbjuds och offereras i samband med fisket. Här finns kåta med eldstad och matplats för 30 personer, toalett, ved, vedbod, vindskydd, bord runt tjärnen och spänger att gå på vid blöta partier.

I Lilljärptjärn uthyres fisket till företag, konferensgrupper och privata arrangemang.
Guide skall medverka vid arrangemang. Bokning via Entré trading/Roland Hultman 070-2221979.

Båtramper
Vid Holmsjön finns tre ramper: 1.2 km före Österström om du kommer från Sundsvall, (sydöstra delen av sjön) och 5 km efter Österström om du kommer från Sundsvall (Anundgård, mellersta delen av sjön) och Sandnäset samt sundet mellan Holmsjön och Fagervikssjön vid Gimåfors (västra delen av sjön).

Djupkartor
Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på bilden eller länken för aktuell sjö. Det finns inplastade kartor som kan köpas av Holms fvof.
Holmsjön1
Holmsjön2
Stor-Sundsjön1
Stor-Sundsjön2
Stor-Otern
Lill-Otern
Lill-Sundsjön

Kräftfiske i Holmsjön
Holms Fiskevårdsområde beslutade 2008 att öppna för kräftfiske i form av reglerat provfiske med uppföljning av resultat. Intresserade av att lösa kort och delta, kontakta Keith Sahlin 070-3741035.

Projekt Gimåöring
Holms fiskevårdsområde arbetar tillsammans med Nedre Gimåns fiskevårdsområde, Sörbygdens fiskevårdsområde och Albackens Jakt och Fiske med åtgärder för att stärka beståndet av Gimåöring. Avelsfiske har bedrivits årligen i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen i Gimån sedan 2003 för att kunna ta fram utsättningsmaterial till Holmsjön och Leringen. Målsättningen är en årlig utsättning av 4000 st. 2-åriga öringar i Holmsjön/Leringen samt 1000 st. 1-somriga öringar i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen som kompensation för avelsfisket. Öringen odlas i Ovansjö-Galtströms fiskodling i Njurunda.

Syftet med utsättningarna är att skapa ett bra fiske efter grov öring i vattensystemet och då framför allt trollingfiske i Holmsjön och Leringen. Med en bra förvaltning och god fiskevård är det fullt möjligt att regelbundet fånga öringar på 8-10 kg. Idag är det inte ovanligt med öringar över 5 kg. Parallellt med avelsfiske och utsättningar arbetar fiskevårdsområdena med ändamålsenliga fiskebestämmelser för att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske med hög kvalité.

Kontakt
Max Wikholm
Holms FVO
Tel 0692-30039, 070-6694452

Om Du har några frågor eller önskemål kring fisket så går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Ordförande: Max Wikholm 070-669 44 52

Vice Ordf: Anders Sundholm 070-689 29 17

Kassör: Stefan Edin 070-3266220, 060-6500523

Ledamot: Roland Hultman 070-222 19 79

Ledamot: Jan Strömberg 070-209 47 41

Ledamot: Keith Sahlin 070-374 10 35

Sekreterare: Lars Erik Persson 0692-303 07, 070-201 93 56

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Holms fvo