Sundsvalls Sportfiskeklubb

Sundsvalls sportfiskeklubb och Selångeråns fiskevårdsområde arbetar aktivt med fiskevård, bland annat havsöringsbeståndet i åsystemet.

Fiskekort
PO:s Fiske, Birsta
Kovlandskiosken
ICA Kovland
Jaktia, Cupolen Birsta
Fiskekort kan även köpas på internet. Klicka på länken nedan eller gå till klubbens hemsida.

Priser fr.o.m. 1 januari 2014
Årskort 650 kr
Veckokort 250 kr
Dygnskort 100 kr

Fiskeregler
Fiskekortet skall medföras och på anmodan uppvisas. Ungdomar under 15 år får fiska gratis i målsmans sällskap under förutsättning att denne löst fiskekort. Minimimått för harr är 30 cm och öring 35 cm i Selångerån, Sättnaån upp till gränsen mot Nora-Västansjö, samt Sulån upp till 200 meter nedströms Sulådammen. Minimimått för öring och röding i Djupsjön är 30 cm. Minimimått för öring i övriga vatten är 20 cm. Max 3 laxartade fiskar per dygn i Djupsjön.

Fiskeförbud råder i Sulådammen och 200 m nedströms dammen. Allt fiske är förbjudet i strömmande vatten under tiden 15/9-31/10. Båtfiske är förbjudet i Djupsjön. Fiske är tillåtet med endast ett spö/person och skall ske med spö fört från hand. Latmete är förbjudet. Rörligt fiske skall ske när flera fiskar på samma ställe, 30 minuter sedan platsbyte i den ordning man kommer till fiskeplatsen.

Fiskeförbud i Djupsjön 1/10-15/11

Fiskekort behövs inte i Selångersfjärden eller i Selångersån från Selångersfjärden till mynningen i havet.

Förbud att använda Power Bait, rom o majs i våra vatten.

Fisket
Sundsvalls sportfiskeklubb arrenderar fisket inom Selångeråns fiskevårdsområde som innefattar sjöar, åar och bäckar från Holmsjöändan till Selångeråns utlopp i centrum av Sundsvall.

Båtramper
Vid Sulsjön, cirka 200 meter innan vindskyddet vid norra stranden, finns möjlighet att sätta i båt. I Norrsjön finns en ramp bredvid vindskyddet.

Djupkartor
Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på länken för aktuell sjö.
Sulsjön1
Sulsjön2
Segersjön
Bölesjön

Kontakt
Sundsvalls sportfiskeklubb
Muninvägen 8
857 40 Sundsvall
Tel 060-61 10 31
E-post: sundsvalls.sportfiskeklubb@telia.com

Hemsida Sundsvalls Sportfiskeklubb

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Sundsvalls sfk