Nora-Västansjö fvo

Nora-Västansjö fiskevårdsområde förvaltar fisket i övre delarna av Sättnaåns vattensystem som har bestånd av havsöring ända upp till Norafors.

Fiskekort
Erik Holmstedt, Storhullsjön 070-398 13 55
Bo Näslund, Västansjö 070-620 67 42
ICA Kovland 060-910 08
Stöde Mix AB 0691-107 70

Fiskekortautomat finns i Nora, den accepterar endast svenska tiokronorsmynt, ingen växel ges.

Fiskeregler
Fisket upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fisket
Nora-Västansjö fiskevårdsområde har många fina fiskevatten, nämnas kan Rödsjön, Stora Öravattnet, Lilla Öravattnet, Fängsjön, Bryggtjärn och Kvisslevattnet. Vid Rödsjön och Fängsjön finns vindskydd. I dessa sjöar inplanteras årligen insjööring. Sportfiskare som besöker våra vatten berättar om fina fångster.

Djupkartor
Här kan du se djupkarta över den sjö inom fiskeområdet som är lodad. Klicka på länken för se karta.
Djupkarta Fängsjön

Kontakt
Sören Smedberg
Nora-Västansjö FVO
Nora 243
860 25 Kovland
Tel 060-991 51, 070-272 88 62
soren.smedberg@home.se

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Nora-Västansjö fvo