Knivtjärnsfisket

Entré Trading, Sweden erbjuder allmänheten fiske i Knivtjärn, belägen mellan Kovland och Holm.

Fiskekort
Fiskekortautomat finns invid första huset på vänster sida räknat från väg 320. Automaten är av enklaste typen och tar alla valörer av pengar, pengarna stoppas i härför avsedd påse. Efter ifyllandet lägges påsen med avgiften i springan i automaten. Fiskekortet kostar 120 kr/dygn 2017.

Det går också att SWISHA fiskekortavgiften till 070-2221979.

Fiskeregler
Fiske får ske, endast mot gällande fiskekort/betalning via SWISH till telefonnummer 070-221979, fisket är tillåtet, efter det att avgift erlagts för den tid fisket skall bedrivas samt att alla gällande fält är fullständigt ifyllda samt läsbara. Fisketillståndet är personligt, får därmed inte överlåtas. Barn under 13 (tretton) år som fiskar i målsmans omedelbara närhet får fiska på målsmans fisketillstånd samt kvot.
INGEN FORM AV FLYTETYG FÅR ANVÄNDAS I KNIVTJÄRN.

Max 3 (tre) fiskar får fångas på gällande fisketillstånd. Fisketillståndet gäller för fiske med 1 (ett) spö/bete fört från hand, spinn-haspel-flug-mete eller pimpelspö får användas, beroende på säsong.

Uppställning av husvagn/husbil får ske kostnadsfritt, 1 (ett) dygn på gällande fisketillstånd, för dygn/natt därutöver är kostnaden 70 kr/dygn/natt. Avgifter för vistelse/fisket samt uppställning av husvagn/husbil/husbuss betalas på samma sätt som fisketillstånden.
AVGIFTEN FÖR UPPSTÄLLNING AV HUSVAGN/HUSBIL/HUSBUSS SKALL VARA ERLAGD SENAST KL. 18.00, eller före uppställning vid ankomst senare för kommande dygn/natt.
Om det påvisas, vid kontroll att avgifter enligt ovanstående ej erlagts tillkommer en serviceavgift på 500 skr vid varje enskilt tillfälle, gäller både fisket och vistelsen.

Förändringar och annan information angående Knivtjärnsfisket utges på bloggadress www.entretrading.com. Prenumerera på den så får Ni automatiskt all information om Knivtjärnsfisket och fisket i Holmbygden.
Majs och alla former av pellets/mäskning är absolut förbjudet att användas vid fisket.
Fiskrens får INTE lämnas ute i naturen eller i vattnet, detta för att motverka måsmaskens spridning och inverkan på fiskets kvalité.
Överträdelser mot angivna regler beivras med i Svensk lag föreskrivna åtgärder.
All vistelse vid/i Knivtjärn sker på EGEN RISK, därmed kan inte Entré Trading åläggas ansvar för någon händelse som kan ske vid ERA besök invid Knivtjärn.
Gör inte åverkan på befintliga byggnationer. Var varsam vid eldning.
Lämna platsen som NI själv önskar finna den vid ER ankomst. Skräpa inte ned naturen.

Kontakt
Roland Hultman
Knivtjärnsfisket
Hällingen 129
860 41 Liden
Tel 070-2221979

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Knivtjärnsfisket