Hullsjöns fvo

Hullsjöns fiskevårdsområde omfattar sjöarna Storhullsjön, Lillhullsjön och Hissjön samt mellanliggande åar och tjärnar. I Storhullsjön finns badplats och uppställningsplatser för husvagnar.
Båtar finns att hyra i Storhullsjön.

Alla som väger in fångad fisk deltar i ett lotteri med årskort som pris. Kontakt tillsynsmän 0691-60045, 070-3193433 eller 070-2798177.

Fiskekort
För allt fiske krävs fiskekort.
Fiskekort kan köpas hos:
Fd Hullsjö Livs Holmstedt, Hullsjön
Edsta Sand Johansson, Hullsjön
Stöde mix (fd Grenen), Stöde
ICA NÄRA, Stöde
PO:s Fiske, Sundsvall
Ambjörn Sjödin, Hullsjövägen 41

Fiskekort kan också köpas via internet eller sms.

Hullsjöns fvo

Priser 2015:
Samtliga vatten inkl. Storhullsjön, dock exklusive Svanatjärn
Årskort 300 kr
Veckokort 150 kr
Dagkort 60 kr
Familjekort årskort 500 kr
Familjekort veckokort 250 kr
Familjekort dagkort 100 kr
Övriga vatten (alla vatten utom Storhullsjön och Svanatjärn)
Årskort 150 kr
Veckokort 50 kr
Dagkort 20 kr
Svanatjärn 75 kr/dygn
För familjekort gäller att kortförsäljaren skriver namn på familjemedlem/ar ex hemmavarande barn över 12 år.
Ungdom under 12 år fiskar gratis.

Båtar finns att hyra i Storhullsjön. Pris 100 kr per dygn eller 50 kr per 4 timmar i förskott. Nycklar finns hos fd Hullsjö Livs och ansvarig för badet.

Störst fångad öring belönas med ett årskort. Vägning hos fd Hullsjö Livs eller ICA Isak i Stöde.
Alla som rapporterar fångad fisk deltar i lotteri med ett årskort som pris.

Fiskeregler
Fisket upplåts enligt följande regler:
Fiskekortet är personligt och gäller sportfiske med ett spö per fiskekort, förutom familjekort som gäller ett spö per familjemedlem.
För familjekort gäller att kortförsäljaren skriver namn på familjemedlemmar, ex hemmavarande barn över 12 år.
Fiskeförbud råder i Storhullsjön och Lillhullsjöån på grund av att dessa vattendrag utgör lek- och uppväxtområden för storöringen i sjöarna.
Ungdomar under 12 år fiskar gratis.

Fisket
I samtliga sjöar finns abborre, sik, gädda, lake och öring. Inplantering av öring har pågått årligen sedan 1992. Vid f.d. Hullsjö livs finns det båt att hyra. Vid sjön finns också ramp för isättning av båt.

Topplista öring Storhullsjön 2000-2006
6,690 kg
5,320 kg
6,030 kg
6,065 kg
6,150 kg
6,800 kg
4,760 kg

Titta på Hullsjöns egen hemsida där blir du inspirerad av bilder på en massa stora öringar som fångats i Stor-Hullsjön.

Hullsjöns fvo

Kontakt
Ambjörn Sjödin
Hullsjöns fvo
Hullsjövägen 41
860 13 Stöde
Tel 0691-61032, 070-5935385
ambjn.sjdin@telia.com

Janne Johansson
Hullsjöns fvo
Storhullsjön 335
860 13 Stöde
Tel 0691-60010, 070-3123228
edstasand@telia.com

Djupkartor
Klicka på bilden nedan för att se en detaljerad djupkarta över stor Hullsjön.
Stor-Hullsjön

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Hullsjöns fvo