Lotjärns miljö- & fvf

Inom Lotjärns miljö och fiskevårdsförenings område fiskar man bäst vintertid. Under sommaren finns ingen tillgång till båtar eller bryggor. Skogssluttningen väster om Lotjärnen har en rik flora med bland annat små förekomster av guckusko och skogslind.

Fiskekort
Einar Norberg 0691-520 19
Per-Åke Forsberg 0691-521 27

Fisket
I Lotjärn finns inplanterad regnbåge, röding och öring.

Kontakt
Per-Åke Forsberg
Lotjärns miljö- & fvf
Lotjärn 3229
860 13 Stöde
Tel 0691-521 27

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Lotjärns fvf