Stödebygdens fvo

Stöde fiskevårdsområde ligger fyra mil västerut från Sundsvall längs E14. Stöde är en mindre ort vackert belägen vid Stödesjön och med full service i form av affärer, närbutiker, camping, pizzeria och vårdcentral.

Fiskekort
Stöde Mix 0691-103 10
Leif Sjögren 0691-108 51
OK/Q8, Sörberge 060-57 85 40
Fiskekort via internet eller sms.

Läs mer på Stödebygdens fvos hemsida

Fiskekortspriser
Dygnskort hela Stöde FVO (gula) 60 kronor
Årskort hela Stöde FVO (gröna) 400 kronor
Dygnskort oplanterade vatten (röda) 20 kronor
Årskort personligt (röda) 75 kronor
Årskort familj (röda) 100 kronor
Årskort trolling 600 kronor
Dygnskort trolling 20 kronor per spö, max 10 spön

Fiskeregler
Fisket upplåts till allmänheten genom försäljning av fiskekort. Gula dygnskort och gröna årskort gäller för hela Stöde FVO. Röda dygns eller årskort gäller för fiske endast i ”oplanterade” vatten. Planterade vatten är Hammarsjön (9), Mycksjön (14), Viggetjärn (20) och Skiftestjärn (21). Numren inom parentes är de nummer de har på kartan.

Fisket får bedrivas med ett spö per fiskande, fört för hand från land eller is. I oplanterade vatten får även båt användas. Barn under 12 år fiskar gratis i målsmans sällskap. Ungdomsrabatt på 50 procent lämnas för åldersgruppen 12-18 år.

Det är inte tillåtet att använda fiskrom till mäskning eller bete på grund av risk för sjukdomsspridning. Vi vill också uppmana att inte mäska med majs, spagetti eller liknande eftersom det innehåller kolhydrater som fisken inte kan tillgodogöra sig, vilket orsakar förstoppning och dödlighet. Fritt antal fiskar får fångas, även i de planterade vattnen.

Fisket
Stöde fiskevårdsområde förfogar över ett 40-tal fiskevatten. Hammarsjön, Frambodtjärn, Mycksjön, Skiftestjärn och Granån/Fanbyån är bland de populäraste, samtliga med bestånd av planterad ädelfisk. Vid Hammarsjön finns tre vindskydd med eldplats och ved, två ytterligare eldplatser samt en fiskebrygga. Vindskydd finns också vid Frambodtjärn, Mycksjön och Nedre Örasjön.

Djupkartor
Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på länken för aktuell sjö.
Hammarsjön1
Hammarsjön2
Hammarsjön3
Specksjön
Abborrtjärnen

Kontakt
Kent Moberg
Stöde FVO
Stödevägen 16
860 13 Stöde
Tel 0691-61457
070-699 43 31

Karta
Klicka på länken nedan för karta över fiskevårdsområdet i utskriftsvänligt pdf-format.
Karta Stödebygdens fvo