Vatten med gädda, gös och abborre

Gäddvatten finns det nästan obegränsat av men vi har valt att rekommendera vatten som har rikligt med gädda och dessutom mycket stora. Vi har även valt att framhålla några abborrvatten där det är fin genomsnittsstorlek och där även riktigt stora abborrar kan fångas.

Det finns några gösvatten som dock kan vara svårfiskade eftersom dessa vatten inte hyser några rikliga gösbestånd.