Utsättningsvatten

Med utsättningsvatten menar vi sjöar och tjärnar där det sker regelbunden utsättning av öring eller röding. I några vatten förekommer även utsättning av harr.

Fisken som sätts ut är 1-3 år gammal och väger mellan 20 och 400 g. Tanken är att fisken skall bli förvildad och växa till sig och på några års sikt nå fångstbar storlek. De flesta av dessa vatten saknar förutsättningar för egen reproduktion och andra fiskarter saknas, bortsett från förekomst av abborre i en del vatten.
Många av dessa vatten har hög servicenivå i form av vindskydd, eldplatser m.m. och är i de flesta fall lättillgängliga.
Generellt kan sägas att de vatten där röding förekommer är speciellt populära vintertid, medan öringen framför allt fiskas under vår, sommar och höst.

Nedan följer tips på attraktiva rödingvatten i första hand för pimpelfiske vintertid.

Vi rekommenderar:
Orrsjön, Storåstjärnen Njurunda Södra fvo

Sörtjärnen, Vittjärnen, Lindsjötjärnen, Åtjärnen Attmars fvo

Jonsbodtjärnen, Mellantjärnen Lunde fvo

Hammarsjön Stödebygdens fvo

Rösjön, Stor-Öravattnet Nora-Västansjö fvo

Djupsjön Sundsvalls Sportfiskeklubb

Stor-Järptjärnen Holms fvo

Abborrtjärnen Lidens Nedre fvo

Gussjö-Paljakka Gussjö-Paljakka

Här följer tips på öringvatten. Som framgår så finns det både öring och röding i många vatten.

Vi rekommenderar:
Orrsjön, Storåstjärnen Njurunda Södra fvo

Svarttjärnen, Skäftestjärnen, Orrahålet Rännö fvo

Vittjärnen, Åtjärnen, Abborrtjärnen, Acktjärnen Attmars fvo

Jonsbodtjärnen, Mellantjärnen, Mossarotjärnen Lunde fvo

Hammarsjön Stödebygdens fvo

Rösjön, Stor-Öravattnet, Bryggtjärnen Nora-Västansjö fvo

Stor-Järptjärnen Holms fvo

Dacksjön Lidens Nedre fvo

Gussjö-Paljakka Gussjö-Paljakka