Utsättningsvatten

Utsättningsvatten är de sjöar och tjärnar där det sker regelbunden utsättning av öring eller röding. I några vatten förekommer även utsättning av harr.

Många av dessa vatten har hög servicenivå i form av bland annat vindskydd och eldplatser. I de flesta fall är de även lättillgängliga. Generellt kan sägas att de vatten där röding förekommer är speciellt populära vintertid, medan öringen framför allt fiskas under vår, sommar och höst.

Fisken som sätts ut är 1-3 år gammal och väger mellan 20 och 400 g. Tanken är att fisken skall bli förvildad och växa till sig och på några års sikt nå fångstbar storlek. De flesta av dessa vatten saknar förutsättningar för egen reproduktion och andra fiskarter saknas, bortsett från förekomst av abborre i en del vatten.

Här följer några tips på attraktiva rödingvatten som i första hand avser pimpelfiske vintertid.

Här följer några tips på öringvatten. Som ni ser förekommer det både öring och röding i många vatten.