Strömmande vatten i inlandet

Det finns ett antal strömvatten av olika storlek med bestånd av stationär öring som utgör intressanta fiskevatten. Vi uppmanar er dock att inte fiska efter småöring i de vattendrag som har förbindelse med havet, eftersom dessa öringar i de flesta fall är havsöring som så småningom skall vandra ut i havet och växa sig stora.

Biflödena till Selångersån (Sättnaån) och Ljustorpsån/Mjällån är havsöringens barnkammare så fiska ej i dessa. Detta gäller även tillrinnande bäckar i sjöar och tjärnar med bestånd av öring.