Storöringvatten

I Sundsvall finns några sjöar med bestånd av mycket storvuxen öring på uppemot 10 kg. De flesta öringarna fångas vid trolling. Det finns båtramper och utsättningsplatser för egna båtar men även båtar för uthyrning.