Put and take vatten

Put and take fiske är vatten där det sker regelbunden utsättning av fångstfärdig fisk. Ett lättillgängligt fiske med hög servicegrad som passar särskilt barn och nybörjare. Utsättningarna består av regnbåge, röding eller öring i vikter från ca 0,5 kg och uppåt.

De flesta fiskarna fångas relativt omgående, men en del fiskar växer på sig och blir mer svårflörtade, vilket blir en utmaning även för en duktig sportfiskare.

I de mer intensivt skötta vattnen sätts det ut fisk 1-2 gånger per vecka under säsongen och fångstmöjligheterna är här mycket goda.

Vi rekommenderar:

Det finns vatten där utsättning av fångstfärdig fisk sker någon eller några gånger per säsong och inte i samma mängder. Även dessa vatten är lättillgängliga och relativt lättfiskade men fångstchanserna är inte lika stora.

Vi rekommenderar: