Strömming (Clupea harengus)

Strömming är en silverfärgad fisk med underbett.

Vanlig storlek är 15-20 cm.

I Sundsvallstrakten förekommer strömming i kusten under vår/försommar och höst.

Strömmingen vandrar in i skärgårdsområdena för lek på våren. Det finns även höstlekande bestånd. Strömmingsynglen växer upp i skärgårdsområdena. Strömming lever av växt- och djurplankton och uppträder ofta i mycket stora stim. Står ofta djupt under dagtid.

Strömming fångas bäst genom att pilka från båt eller land.

Strömming fiskas på våren och försommaren samt hösten.

Strömmingstackel med små glittriga krokar fungerar bra.