Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)

Regnbågens mest karaktäristiska kännetecken är det rödvioletta bandet längs sidorna och tydliga svarta fläckar på stjärtfenan. Regnbågen är en laxfisk och har därmed också en fettfena bakom ryggfenan.

Maxstorleken för regnbåge i Sverige är cirka 8 kg. I Sundsvall är maxstorleken cirka 5 kg. Vanlig storlek är 0,4-1 kg.

Regnbågen förekommer inte naturligt i Sverige utan har importerats från Nordamerika i slutet på 1880-talet. Odling av regnbåge är mycket vanligt och utsättning av regnbåge sker idag i ett stort antal sjöar. Fisken som sätts ut är fångstfärdig och populär bland allmänheten. Enstaka fiskar fångas i kusten och i älvarna (rymlingar från odlingar).

Regnbågen leker naturligt på våren i strömmande vatten, men i Sundsvallstrakten förekommer ingen naturlig lek, utan samtliga bestånd av regnbåge är beroende av utsättningar från fiskodling. Regnbågen lever mestadels av insektslarver, maskar och snäckor, men äter också fisk.

Regnbåge kan fångas med spinn/haspel, flugspö, pimpel eller mete.

Fisket efter regnbåge sker mestadels under sommar och höst, men även pimpelfiske fungerar vintertid.

Vilka beten som är lämpliga att använda varierar beroende på vattentemperatur, årstid och typ av vatten med mera. Den vanligaste fiskemetoderna fungerar i stort sett lika bra och lämpliga beten kan vara små spinnare och skeddrag 5-10 gram, flöt- och bottenmete med mask eller fluga. Till pålitliga flugor räknas streamer av olika slag. Sportfiskebutikerna brukar kunna ge bra tips. Se Put and Take vatten för rekommendationer om bra fiskevatten.