Mört Rutilus rutilus

Silverfärgad fisk med röda ögon.

Storlek
Maxstorleken för mört i Sverige är c:a 1 kg. Vanlig storlek är 0,1-0,2 kg.

Förekomst
I Sundsvallstrakten förekommer mört i de flesta sjöar och i åar, älvar samt i kusten.

Biologi
Mörten tillhör släktet karpfiskar. Mörten leker på grunt vatten på våren. I kusten vandrar mörten upp i strömmande vatten för lek. Ynglen kläcks efter c:a 1 vecka och äter mest djurplankton. Större mört äter insektslarver, snäckor och musslor samt växtdelar och alger.

Fiskemetoder
Mört fångas oftast på mete.

Säsong
Mörten kan i princip fiskas året runt, men vintern är sämre eftersom mörten då är förhållandevis inaktiv. Bästa tiden är sommaren när vattnet värmts upp.

Beten/tips
Vid mete används ofta maggots eller mask.