Mört (Rutilus rutilus)

Mört är en silverfärgad fisk med röda ögon.

Maxstorleken för mört i Sverige är cirka 1 kg. Vanlig storlek är 0,1-0,2 kg.

I Sundsvallstrakten förekommer mört i de flesta sjöar, åar, älvar samt i kusten.

Mörten tillhör släktet karpfiskar. Mörten leker på grunt vatten på våren. I kusten vandrar mörten upp i strömmande vatten för lek. Ynglen kläcks efter cirka 1 vecka och äter mest djurplankton. Större mört äter insektslarver, snäckor och musslor samt växtdelar och alger.

Mört fångas oftast på mete.

Mörten kan i princip fiskas året runt, men vintern är sämre eftersom mörten då är förhållandevis inaktiv. Bästa tiden är sommaren när vattnet värmts upp.

Vid mete används ofta maggots eller mask.