Id Leusiscus idus

Id är en silverfärgad fisk med gula ögon och röda buk- och analfenor.

Storlek
Maxstorleken för id i Sverige är 3-4 kg. I Sundsvall har det fångats id över 3 kg. Vanlig storlek är 1-2 kg.

Förekomst
I Sundsvallstrakten förekommer id i de flesta större sjöar, åar, älvar samt längs kusten.

Biologi
Iden tillhör släktet karpfiskar och blir storvuxen i norrland. Iden vandrar upp i strömmande vatten för lek på våren. Ynglen kläcks efter 2-3 veckor och äter djurplankton, insektslarver, snäckor och musslor. Stor id äter även småfisk.

Fiskemetoder
Id fångas oftast på mete.

Säsong
Iden kan i princip fiskas året runt, men vintern är sämre eftersom iden då är inaktiv. Bästa tiden är sommaren när vattnet värmts upp.

Beten/tips
Vid mete används ofta maggots eller mask. Stor id fångas också med spinnare.