Braxen Abramis brama

Braxen är en silverfärgad fisk med hög sammantryckt kropp. Stora fiskar blir gulaktiga.

Storlek
Maxstorleken för braxen i Sverige är 5-6 kg. I norrland blir inte braxen så stor, sällan över 2 kg.

Förekomst
I Sundsvallstrakten förekommer braxen i de större sjöarna, älvarna samt i kusten.

Biologi
Braxen tillhör släktet karpfiskar. Mörten leker på grunt vatten på senvåren. I kusten vandrar braxen upp i strömmande vatten för lek. Ynglen kläcks efter ungefär en vecka och äter mest djurplankton. Braxen äter i huvudsak maskar, musslor och snäckor som den plockar från botten.

Fiskemetoder
Braxen fångas oftast på mete.

Säsong
Braxen fiskas på sommaren/hösten. På vintern står braxen djupt och är inaktiv.

Beten/tips
Vid mete används ofta maggots eller mask.